за Христос

но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

Слушай Лука 22:32
Лука 22:32

Препратки:

Други преводи на Лука 22:32: