за Христос

Лука 22:31-38   

31 Предсказанието за отричането на Петър
(Мат. 26:31-35; Марк (4:27-31; Йоан 13:36-38)

И Господ каза: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;
32 но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
33 Петър Му каза: Господи, готов съм да отида с Теб и в тъмница, и на смърт.
34 А Той отговори: Казвам Ти, Петре, петелът няма да пропее днес, докато три пъти не си отрекъл, че Ме познаваш.
35 Подготовката на учениците за идващите събития
И им каза: Когато ви пратих без кесия, без торба и без обувки, останахте ли лишени от нещо? А те отговориха: От нищо.
36 И им каза: Но сега, който няма кесия, нека я вземе, така също и торба; и който няма кесия, нека продаде дрехата си и нека си купи меч;
37 защото ви казвам, че трябва да се изпълни с Мен и това писание: И към беззаконници бе причислен, защото писаното за Мене наближава към своето изпълнение.
38 А те казаха: Господи, ето, тук има два меча. А Той им каза: Достатъчни са.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24