за Христос

Лука 22:14-18,24-30   

14 И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него.
15 И им каза: Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас, преди да пострадам;
16 защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато това не се изпълни в Божието царство.
17 И като взе чаша, благодари на Бога и каза: Вземете това и го разделете помежду си;
18 защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.
24 Спорът за първенство сред учениците
Стана още и препирня помежду им кой от тях да бъде смятан за по-голям.
25 А той им каза: Царете на народите господаруват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели.
26 Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-малкия и който началства - като онзи, който слугува.
27 Защото кой е по-голям: този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас като онзи, който слугува.
28 А вие сте онези, които устояхте с Мене в Моите изпитания.
29 Затова както Моят Отец завещава царство на Мен, а Аз го завещавам на вас,
30 да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израелеви племена.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24