за Христос

Предателството на Юда
(Мат. 26:1-5, 14-16; Марк 14:1-2, 10-11; Йоан 11:45-53)

А наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха.

Слушай Лука 22:1
Лука 22:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 22:1

Празникът на безквасните хлябове започва с началото на Пасхата и продължава седем дни, през което време е забранено да се яде заквасен хляб. Пасхата се празнува на четиринайсетия ден от месец нисан, първия месец на еврейската година. Седемте дни, от петнайсетия до двайсет и първия ден на месеца включително са известни като празника на безквасните хлябове, но в 1 ст. това наименование включва целия празник. Тъй като Лука е писал Евангелието си, за да бъде четено само от юдеите, той не смята за необходимо да споменава връзката между празника на безквасните хлябове и Пасхата.

Други преводи на Лука 22:1: