за Христос

И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят.

Слушай Лука 21:9
Лука 21:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:9

В началото Спасителят говори за края на времето, когато храмът отново ще бъде разрушен преди установяването на царството. Тогава ще има лъжемесии и лъжливи слухове, войни и бунтове; ще има не само национални конфликти, но и големи природни бедствия - земетресения, глад и епидемии, „ужаси и големи знамения от небето“.

Други преводи на Лука 21:9:

Не се плашете, когато чуете за войни и бунтове. Тези неща трябва да се случат първо, но краят няма да последва веднага.
/Съвременен превод 2004/
И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите, защото тези неща трябва първо да станат, но краят не е веднага.
/Верен 2002/
И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят.
/Библейско общество 2000/
И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
/Протестантски 1940/
А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом; ала не веднага ще бъде краят.
/Православен/
И кога чуете бойове и размирици, да се не убоите; защото първом те требва да бъдат, но не е тутакси свършването.
/Цариградски/
But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by.
/KJV/