за Христос

А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и че времето е наближило. Да не тръгнете след тях.

Слушай Лука 21:8
Лука 21:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:8

В началото Спасителят говори за края на времето, когато храмът отново ще бъде разрушен преди установяването на царството. Тогава ще има лъжемесии и лъжливи слухове, войни и бунтове; ще има не само национални конфликти, но и големи природни бедствия - земетресения, глад и епидемии, „ужаси и големи знамения от небето“.

Други преводи на Лука 21:8:

Исус отговори: Внимавайте! Не се оставяйте да ви заблудят, защото много хора ще дойдат, използвайки името ми, и ще ви кажат: Аз съм Месията! и Времето дойде! Но не ги следвайте!
/Съвременен превод 2004/
А Той каза: Внимавайте да не ви подмамят; защото мнозина ще дойдат в Мое Име и ще казват: Аз съм Христос и времето наближи. Да не отидете след тях.
/Верен 2002/
А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и че времето е наближило. Да не отидете след тях.
/Библейско общество 2000/
А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че времето е наближило. Да не отидете подир тях.
/Протестантски 1940/
А Той рече: пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз, и че времето приближи. Не ходете, прочее, подире им.
/Православен/
А той рече: Гледайте да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име да казват че: Съм аз; и уж времето наближи; но да не отидете след тех.
/Цариградски/
And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.
/KJV/