за Христос

И Го попитаха: Учителю, а кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?

Слушай Лука 21:7
Лука 21:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:7

Учениците веднага искат да знаят кога ще се случи това и какъв ще бъде белегът на неговото наближаване. Въпросът без съмнение се отнася до разрушението на Ерусалим.

Други преводи на Лука 21:7: