за Христос

Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да не се срине.

Слушай Лука 21:6
Лука 21:6

Препратки:

Други преводи на Лука 21:6: