за Христос

Лука 21:5-19   

5 Предсказание за разрушаването на храма, войни и бедствия
(Мат. 24:1-14; Марк 13:1-13)

И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, каза:
6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да не се срине.
7 И Го попитаха: Учителю, а кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?
8 А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и че времето е наближило. Да не тръгнете след тях.
9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят.
10 Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство;
11 и ще има големи трусове и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.
12 А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители заради Моето име.
13 Това ще ви служи за свидетелство.
14 И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте,
15 защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
16 И ще бъдете предадени даже и от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.
17 И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.
18 Но и косъм от главата ви няма да загине.
19 Чрез твърдостта си ще спечелите душите си.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24