за Христос

Предсказание за разрушаването на храма, войни и бедствия
(Мат. 24:1-14; Марк 13:1-13)

И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, каза:

Слушай Лука 21:5
Лука 21:5

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:5

Когато вижда как някои хора се възхищават на великолепието на Иродовия храм, Исус ги съветва да не се занимават с материални неща, които скоро ще преминат. Вече е наближило времето, когато целият този храм ще бъде сравнен със земята.

Други преводи на Лука 21:5: