за Христос

защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.

Слушай Лука 21:4
Лука 21:4

Препратки:

Други преводи на Лука 21:4:

Всички останали дадоха даренията си от парите, които не им бяха нужни, а тя в немотията си даде всичко, което имаше, за да преживее.
/Съвременен превод 2004/
защото всички тези пуснаха в даровете (за Бога) от излишъка си; а тя от немотията си пусна цялото си препитание, което имаше.
/Верен 2002/
защото всички тези пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.
/Библейско общество 2000/
защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.
/Протестантски 1940/
защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.
/Православен/
защото всички тези туриха в даровете Божии от изобилието си; а тя от немането си тури всичкия си имот, колкото имаше.
/Цариградски/
For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.
/KJV/