за Христос

Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.

Слушай Лука 21:36
Лука 21:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:36

Истинските ученици на Исус трябва постоянно да бдят и да се молят, отделяйки се по този начин от безбожния свят, който е осъден да преживее Божия гняв, и да се отъждествят с всички, които ще стоят пред Човешкия Син.

Други преводи на Лука 21:36:

Затова винаги бъдете нащрек и се молете да можете да избегнете всичко, което ще се случи, и да застанете пред Човешкия Син.
/Съвременен превод 2004/
Но бдете всякога и се молете, за да бъдете намерени достойни да избегнете всичко това, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.
/Верен 2002/
Но бдете винаги и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.
/Библейско общество 2000/
Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.
/Протестантски 1940/
и тъй, бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.
/Православен/
За то бъдете будни, и молете се на всеко време, за да се удостоите да избегнете от всичко това което има да бъде, и да предстанете пред Сина Человеческаго.
/Цариградски/
Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.
/KJV/