за Христос

Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Слушай Лука 21:33
Лука 21:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:33

Атмосферните условия и звездните тела могат да се изменят и земята също може да измени сегашния си вид, но предсказанията на Спасителя няма да останат неизпълнени.

Други преводи на Лука 21:33: