за Христос

Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.

Слушай Лука 21:32
Лука 21:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:32

Исус казва, че това поколение няма да премине, докато всички тези неща не станат. Какво има предвид Той под „това поколение“?

1. Някои смяташ, че това се отнася до поколението, което живее по времето на изричането на тези думи, и че всички предсказания ще бъдат изпълнени до времето на унищожението на Ерусалим. Но това не е възможно да е така, защото тогава Христос не се е върнал „в облак със сила и голяма слава“.

2. Други вярват, че под „това поколение“ трябва да се разбират хората, които ще живеят по времето преди сбъдването на тези предсказания, и че всички хора, които ще бъдат живи да видят началото на тези събития, ще бъдат живи да видят и връщането на Христос. Според тях всички предсказани събития ще се случат в живота на едно поколение, което е напълно възможно.

3. Възможно е също така „това поколение“ да се отнася до еврейския

. народ и тяхното враждебно отношение към Христос. Господ иска да каже, че еврейската нация ще оцелее и няма да бъде унищожена независимо от това, че ще бъде разпиляна и че нейното отношение към Него няма да се промени през вековете. Ние смятаме, че могат да бъдат верни както второто, така и третото обяснение.

Други преводи на Лука 21:32: