за Христос

Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.

Слушай Лука 21:31
Лука 21:31

Препратки:

Други преводи на Лука 21:31: