за Христос

А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

Слушай Лука 21:28
Лука 21:28

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:28

Тези стихове описват различни природни бедствия и катаклизми на земята, които ще предхождат Второто пришествие на Христос. Ще има смущения, които ще засегнат слънцето, луната и звездите и които ще бъдат забелязани и на земята. Небесните тела ще бъдат изместени от техните орбити. Всичко това може да причини изместване и на земната ос. Огромни приливни вълни ще залеят земните площи. Човечеството ще бъде обхванато от паника заради опасността от сблъскване на земята с други небесни тела. Но за вярващите има надежда, защото:

„Тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.“

Други преводи на Лука 21:28: