за Христос

Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят.

Слушай Лука 21:26
Лука 21:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:26

Тези стихове описват различни природни бедствия и катаклизми на земята, които ще предхождат Второто пришествие на Христос. Ще има смущения, които ще засегнат слънцето, луната и звездите и които ще бъдат забелязани и на земята. Небесните тела ще бъдат изместени от техните орбити. Всичко това може да причини изместване и на земната ос. Огромни приливни вълни ще залеят земните площи. Човечеството ще бъде обхванато от паника заради опасността от сблъскване на земята с други небесни тела. Но за вярващите има надежда, защото:

„Тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.“

Други преводи на Лука 21:26:

Те ще припадат от страх и ужас пред онова, което ще сполети света, защото небесните сили ще се разклатят.
/Съвременен превод 2004/
Хората ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
/Верен 2002/
Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне човечеството, защото небесните тела ще се разклатят.
/Библейско общество 2000/
Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
/Протестантски 1940/
тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят,
/Православен/
Человеците ще издъхват от страх и от очакване на бедствията които ще постигнат вселенната, защото силите небесни ще се поколебаят.
/Цариградски/
Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.
/KJV/