за Христос

Идването на Човешкия Син
(Мат. 24:29-31; Марк 13:24-27)

И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.

Слушай Лука 21:25
Лука 21:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:25

Тези стихове описват различни природни бедствия и катаклизми на земята, които ще предхождат Второто пришествие на Христос. Ще има смущения, които ще засегнат слънцето, луната и звездите и които ще бъдат забелязани и на земята. Небесните тела ще бъдат изместени от техните орбити. Всичко това може да причини изместване и на земната ос. Огромни приливни вълни ще залеят земните площи. Човечеството ще бъде обхванато от паника заради опасността от сблъскване на земята с други небесни тела. Но за вярващите има надежда, защото:

„Тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.“

Други преводи на Лука 21:25:

Знамения ще се случат със слънцето, луната и звездите. Народите по земята ще изпаднат в отчаяние и недоумение от грохота и вълнението на морето.
/Съвременен превод 2004/
И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
/Верен 2002/
И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
/Библейско общество 2000/
И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
/Протестантски 1940/
И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение;
/Православен/
И ще бъдат знамения в слънцето и в луната и в звездите, и по земята тъга на народите в недоумието им, и ще шуми морето и вълните.
/Цариградски/
And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;
/KJV/