за Христос

Защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано.

Слушай Лука 21:22
Лука 21:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:22

Тук ясно се вижда, че Исус пренася разговора върху събитията, свързани с разрушението на Ерусалим пр Езекил 70 год. от н. е. Това нещастие ще дойде, след като градът бъде заобиколен от римски войски.

„Християните от ранните години на новата ера -70 г. - са знаели, че разрушението на Ерусалим и събарянето на красивия мраморен храм ще бъде предхождано от специален знак: „Когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му.“ Това е бил един сигурен знак, че Ерусалим ще бъде разрушен и че те трябва да бягат оттам. Невярващите биха се усъмнили във възможностите за бягство при тази пълна обсада на града, но Божието Слово никога не лъже. Римският генерал оттеглил армията си за кратко време, което дало възможност за бягство на вярващите евреи. Те използвали тази възможност и отишли на едно място, наречено Пела, където успели да оцелеят.“

Всеки опит за поВторно влизане в града ще бъде фатален. Градът ще бъде наказан заради това, че е отхвърлил Божия Син. Бременните жени и кърмачките ще бъдат в особено неизгодно положение: те ще бъдат по-възюпрепятствани да избягат от Божието наказание върху израелската земя и израелския народ. Ще бъдат убити много хора, а оцелелите ще бъдат изпратени като пленници в други земи.

Втората половина на 24 ст. представлява едно забележително пророчество за съдбата на Ерусалим, който от този момент ще падне под езическо робство до времето, когато се изпълнят времената на езичниците. Това не означава, че евреите няма да могат да управляват града за кратки периоди от време, но като цяло градът няма да престане да бъде обект на посегателства от страна на езичници, „докле се изпълнят времената на езичниците“. ,

Новият Завет прави разлика между „богатството на езичниците“, „пълното число на езичниците“ и „Времената на езичниците“.

1. „Богатството на езичниците“ ( Римляни 11:12) означава привилегированото място, което езичниците заемат понастоящем, докато Израел е пренебрегнат временно от Бог.

2. „Пълното число на езичниците“ ( Римляни 11:25) ще бъде достигнато преди Грабването, когато езическата булка на Христос ще бъде готова и ще бъде грабната от земята, след което Бог ще възстанови отношенията Си с Израел.

3. „Времената на езичниците“ ( Лука 21:24) са започнали всъщност с вавилонското робство пр Езекил 521 пр. Хр. и ще продължат до момента, когато езическите народи няма да могат вече да упражняват контрол върху Ерусалим.

От времето, когато Спасителят произнася тези думи, досега Ерусалим винаги е бил контролиран до голяма степен от силите на езичниците. Император Юлиян Отстъпник (331-363 г. от н. е.) направил опит да компрометира християнството, като обори пророчеството на Господ Исус. За тази цел той накарал евреите да построят отново храма. Те незабавно започнали да работят и дори използвали сребърни лопати в прекалената си разточителност, като изнасяли праха в яркочервени платове. Но процесът на работа бил прекъснат от земетресение и огнени кълба, които излизали от земята. Наложило се да се откажат от проекта.

Други преводи на Лука 21:22: