за Христос

Лука 21:20-36   

20 Предсказание за разрушаването на Йерусалим
(Мат. 24:15-21; Марк 13:14-20)

А когато видите, че Йерусалим е заобиколен от войски, тогава знайте, че е наближило запустението му.
21 Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са насред града, нека да излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него.
22 Защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано.
23 Горко на бременните и на кърмачките през онези дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тези хора.
24 Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен между всички народи; и Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците.
25 Идването на Човешкия Син
(Мат. 24:29-31; Марк 13:24-27)

И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
26 Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят.
27 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава.
28 А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
29 Призоваване към бодърстване
(Мат. 24:32-44; Марк 13:28-31)

И им каза притча: Погледнете смокинята и всички дървета.
30 Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо.
31 Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.
32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
34 Но внимавайте, да не натежат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи и онзи ден да ви постигне внезапно като примка;
35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по цялата земя.
36 Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24