за Христос

И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.

Слушай Лука 21:17
Лука 21:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:17

Ще има предателства вътре в семействата: християните ще бъдат предавани от неспасените си близки, а някои от тях ще бъдат дори убивани заради верността си към Христос. На пръв поглед като че ли има противоречие между казаното в 16 ст. („и ще умъртвят някои от вас“) и това в 18 ст. („но и косъм от главата ви няма да загине“). Смисълът на тези два стиха е, че макар и някои да умрат като мъченици в името на Христос, техният дух ще бъде запазен изцяло. Те ще умрат, но няма да погинат.

Други преводи на Лука 21:17: