за Христос

защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.

Слушай Лука 21:15
Лука 21:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:15

В предишния пасаж Исус беше описал събитията, които ще дойдат непосредствено преди края на този свят. 12 ст. започва с думите „а преди да стане всичко това...“, което ни дава основание да мислим, че текстът от 12-24 ст. описва периода между времето на беседата и времето на годините на Скръбта, когато учениците Му ще бъдат арестувани, гонени, съдени пред религиозни и граждански власти и затваряни. За тях всичко това може да изглежда особено трагично, но Господ ще го използва като свидетелство за Своята слава. Учениците Му не трябва да подготвят предварително онова, което ще кажат в своя защита. В критичния момент Бог ще им даде такава мъдрост, че ще говорят неща, които изцяло ще объркат техните противници.

Други преводи на Лука 21:15:

Ще ви дам мъдрост да говорите така, че всичките ви противници да бъдат безсилни да ви противостоят или опровергаят.
/Съвременен превод 2004/
защото Аз ще ви дам уста и мъдрост, на която всичките ваши противници ще бъдат безсилни да противостоят или противоречат.
/Верен 2002/
защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
/Библейско общество 2000/
защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите {Гръцки: Уста и мъдрост.}, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
/Протестантски 1940/
понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.
/Православен/
защото аз ще ви дам уста и мъдрост на която не ще могат да противоречат нито да противостоят всичките ваши противници.
/Цариградски/
For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist.
/KJV/