за Христос

И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте,

Слушай Лука 21:14
Лука 21:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:14

В предишния пасаж Исус беше описал събитията, които ще дойдат непосредствено преди края на този свят. 12 ст. започва с думите „а преди да стане всичко това...“, което ни дава основание да мислим, че текстът от 12-24 ст. описва периода между времето на беседата и времето на годините на Скръбта, когато учениците Му ще бъдат арестувани, гонени, съдени пред религиозни и граждански власти и затваряни. За тях всичко това може да изглежда особено трагично, но Господ ще го използва като свидетелство за Своята слава. Учениците Му не трябва да подготвят предварително онова, което ще кажат в своя защита. В критичния момент Бог ще им даде такава мъдрост, че ще говорят неща, които изцяло ще объркат техните противници.

Други преводи на Лука 21:14: