за Христос

А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители заради Моето име.

Слушай Лука 21:12
Лука 21:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:12

В предишния пасаж Исус беше описал събитията, които ще дойдат непосредствено преди края на този свят. 12 ст. започва с думите „а преди да стане всичко това...“, което ни дава основание да мислим, че текстът от 12-24 ст. описва периода между времето на беседата и времето на годините на Скръбта, когато учениците Му ще бъдат арестувани, гонени, съдени пред религиозни и граждански власти и затваряни. За тях всичко това може да изглежда особено трагично, но Господ ще го използва като свидетелство за Своята слава. Учениците Му не трябва да подготвят предварително онова, което ще кажат в своя защита. В критичния момент Бог ще им даде такава мъдрост, че ще говорят неща, които изцяло ще объркат техните противници.

Други преводи на Лука 21:12:

Но преди да се случи всичко това, ще ви заловят и ще ви преследват. Ще ви отведат на съд в синагогите и ще ви хвърлят в затвори. Ще ви изправят пред царе и управници заради моето име.
/Съвременен превод 2004/
А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви преследват, като ви предават на синагоги и в тъмници, и ще ви завеждат пред царе и пред управители заради Моето Име.
/Верен 2002/
А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.
/Библейско общество 2000/
А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.
/Протестантски 1940/
А преди всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници, заради Моето име;
/Православен/
А преди всичко това ще турят ръце на вас, и ще ви изгонят, и ще ви предадат на съборища и в тъмници, и ще ви извождат пред царе и пред владетели заради моето име.
/Цариградски/
But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake.
/KJV/