за Христос

и ще има големи трусове и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.

Слушай Лука 21:11
Лука 21:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:11

В началото Спасителят говори за края на времето, когато храмът отново ще бъде разрушен преди установяването на царството. Тогава ще има лъжемесии и лъжливи слухове, войни и бунтове; ще има не само национални конфликти, но и големи природни бедствия - земетресения, глад и епидемии, „ужаси и големи знамения от небето“.

Други преводи на Лука 21:11: