за Христос

Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство;

Слушай Лука 21:10
Лука 21:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 21:10

В началото Спасителят говори за края на времето, когато храмът отново ще бъде разрушен преди установяването на царството. Тогава ще има лъжемесии и лъжливи слухове, войни и бунтове; ще има не само национални конфликти, но и големи природни бедствия - земетресения, глад и епидемии, „ужаси и големи знамения от небето“.

Други преводи на Лука 21:10: