за Христос

Лептата на бедната вдовица
(Марк 12:41-44)

Като повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.

Слушай Лука 21:1
Лука 21:1

Препратки:

Други преводи на Лука 21:1: