за Христос

Слушай Лука 20:50
Лука 20:50

Други преводи на Лука 20:50: