за Христос

които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

Слушай Лука 20:47
Лука 20:47

Препратки:

Други преводи на Лука 20:47: