за Христос

А някои от книжниците отговориха: Учителю, Ти добре каза.

Слушай Лука 20:39
Лука 20:39

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:39

Някои от книжниците са принудени да признаят силата на изказаните аргументи. Но Исус все още не е свършил. За сетен път Той използва в Своя защита Божието Слово. В Псалм 110:1 Давид нарича Месията свой Господ. Евреите като цяло са съгласни, че Месията ще бъде Давидов Син, но как е възможно Той да бъде едновременно и Давидов Господ, и ДавидоВ Син? Отговорът на този въпрос е Сам Господ Исус. Той е потомък на Давид, но освен това Той е и негов Създател. Книжниците обаче са прекалено слепи, за да видят всичко това.

Други преводи на Лука 20:39: