за Христос

И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и като участници във възкресението са синове на Бога.

Слушай Лука 20:36
Лука 20:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:36

Превъзходството на небесното състояние се вижда от казаното в 36 ст. Там няма да има смърт и в това отношение хората ще бъдат „равни на ангелите“. Също така хората Ще си личат и на външен вид като Бо-*ии деца. Вярващите вече са Божии нада, но това не им личи на външен Вид. На небето те ще имат и външен Вид на Божии деца. фактът, че те ще участват в първото възкресение, потвърждава това. „Знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим, както е“ ( Йоан 13:2). „Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава“ ( Колосяни 3:4).

Други преводи на Лука 20:36: