за Христос

а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.

Слушай Лука 20:35
Лука 20:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:35

Изразът „ония, които се удостоят да достигнат онзи свят“, не означава, че има хора, които поради личните си достойнства ще заслужат небесния живот, защото единственото достойнство, което могат да омат грешниците, е заслугата, че приемат Господ Исус Христос. „Удостоените да достигнат онзи свят са Всички, които осъждат себе си, които защищават Христос и които признават, че цялата заслуга принадлежи на Него.“ Изразът „възкресението на мъртвите“ се отнася само до възкресението на вярващите. Буквално то означава Възкресение от мъртвите (от гръцкото „ек“). Идеята за всеобщо възкресение по едно и също време, което да включва всички умрели - както спасените, така и неспасените - не се потвърждава от Библията.

Други преводи на Лука 20:35:

Но онези, които бъдат счетени за достойни да възкръснат от мъртвите и да живеят в онзи свят, няма да се женят или омъжват.
/Съвременен превод 2004/
а онези, които се удостояват да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.
/Верен 2002/
а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.
/Библейско общество 2000/
а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят нито се омъжват.
/Протестантски 1940/
но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат,
/Православен/
а които се сподобят да получат онзи век и възкресението от мъртвите нито се женят нито за мъж отиват:
/Цариградски/
But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage:
/KJV/