за Христос

А Исус им каза: Човеците на този свят се женят и се омъжват;

Слушай Лука 20:34
Лука 20:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:34

Исус им отговаря, че семейните връзки съществуват само в този живот и че те не се продължават на небето. Това не означава, че съпрузите и съпругите няма да се познаят на небето, а че техните взаимоотношения ще почиват на съвършено различна основа.

Други преводи на Лука 20:34: