за Христос

Учителю, Моисей ни е писал: Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомство на брат си.

Слушай Лука 20:28
Лука 20:28

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:28

Според закона на Моисей всеки неженен мъж бил длъжен да Вземе вдовицата на брат си, за да продължи семейното име и да съхрани семейното имущество (Второз. 25:5). В тяхната история някаква жена се оженила така за седем братя един след друг, а когато умрял и седмият, тя все още нямала деца. Накрая умряла и жената. „И тъй, във възкресението на кого от тях ще бъде жена?“ -е въпросът, чийто отговор очакват да чуят садукеите, мислейки се за особено умни, че са измислили такъв неразрешим проблем.

Други преводи на Лука 20:28:

Учителю, Моисей е написал, че ако женен мъж умре, без да е имал деца, тогава брат му трябва да се ожени за вдовицата и те трябва да имат деца, за да продължат рода на умрелия брат.
/Съвременен превод 2004/
Учителю, Мойсей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си."
/Верен 2002/
Учителю, Мойсей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да създаде потомство на брат си."
/Библейско общество 2000/
Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си".
/Протестантски 1940/
Учителю, Моисей ни е написал: ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брата си;
/Православен/
и рекоха: Учителю, Моисей написа нам: "Ако умре на некого брат му който има жена, и умре той безчаден, да вземе брат му жената и да възстави семе на брата си."
/Цариградски/
Saying, Master, Moses wrote unto us, If any man's brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.
/KJV/