за Христос

И не можаха да уловят нищо в думите Му пред народа; и зачудени на отговора Му, млъкнаха.

Слушай Лука 20:26
Лука 20:26

Препратки:

Други преводи на Лука 20:26: