за Христос

А Той каза: Тогава отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.

Слушай Лука 20:25
Лука 20:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:25

Тогава Исус ги накарва да замълчат с тази заповед: „Отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бог.“ Те са толкова загрижени за интересите на Кесаря, а изобщо не се грижат за интересите на Бог. „Парите принадлежат на Цезар, а вие принадлежите на Бог. Оставете света да притежава своите пари, но оставете и Бог да притежава Своите творения.“ Много е лесно да се занимаваш с дребни неща и едновременно с това да пренебрегваш основните въпроси на живота. Често пъти онези, които обръщат внимание на дребните неща, пропускат да видят основното предназначение на живота. За тях е толкова лесно да прехвърлят своите дългове върху ближните си и едновременно с това да отнемат от Бог това, което Му се полага по право.

Други преводи на Лука 20:25: