за Христос

А Той разбра лукавството им и им каза:

Слушай Лука 20:23
Лука 20:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:23

Исус разбира същността на замисления заговор срещу Него и иска да Му донесат един динарий (вероятно Той Самият няма такъв), фактът, че те притежават и употребяват тези монети, показва тяхната подчиненост на една езическа власт. „Чий образ и надпис има?“ - пита Исус. Те признават, че образът и надписът върху монетата са на Цезар.

Други преводи на Лука 20:23: