за Христос

И те Го запитаха, като казваха: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;

Слушай Лука 20:21
Лука 20:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:21

После Му задават един въпрос, с който Го питат дали е правилно юдеите да плащат данъци на Цезар. Ако Исус беше отговорил с „не“, те щяха да Го обвинят в измяна и да Го предадат на римляните, за да Го осъдят. Ако беше отговорил с „да“, щеше да настрои срещу Себе Си иродианите (и голяма част от юдеите също).

Други преводи на Лука 20:21:

И така, тези хора попитаха Исус: Учителю, знаем, че това, което казваш и поучаваш, е правилно, че си безпристрастен към хората и вярно поучаваш истината за Божия път.
/Съвременен превод 2004/
И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, а учиш Божия път според истината;
/Верен 2002/
И те Го попитаха: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не си лицеприятен, а учиш Божия път според истината;
/Библейско общество 2000/
И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;
/Протестантски 1940/
И Го запитаха, думайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш и не гледаш на лице, но истински поучаваш на път Божий;
/Православен/
И те го попитаха и рекоха: Учителю, знаем че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, но по истина пътят Божий учиш.
/Цариградски/
And they asked him, saying, Master, we know that thou sayest and teachest rightly, neither acceptest thou the person of any, but teachest the way of God truly:
/KJV/