за Христос

За плащането на данък на императора
(Мат. 22:15-22; Марк 12:13-17)

И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума така, че да Го предадат на началството и на властта на управителя.

Слушай Лука 20:20
Лука 20:20

Препратки:

Други преводи на Лука 20:20:

Затова изчакваха удобен момент да го заловят. Те изпратиха при него шпиони, които се преструваха на искрени, за да се хванат за някоя негова дума и да го предадат на пълномощията и властта на губернатора.
/Съвременен превод 2004/
И като Го наблюдаваха, изпратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да Го уловят за някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя.
/Верен 2002/
И като Го наблюдаваха, пратиха шпиони, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума така, че да Го предадат на управлението и съдебната власт на управителя.
/Библейско общество 2000/
И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя.
/Протестантски 1940/
И като Го следяха, изпратиха съгледвачи, които преструвайки се за праведни, да Го уловят в някоя дума, та да Го предадат на началството и властта управителева.
/Православен/
И като го извардиха проводиха наветници, които се приструваха че са праведни, с намерение да го уловят в некоя реч та да го предадат на началството и на властта управителева.
/Цариградски/
And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.
/KJV/