за Христос

Кажи ни с каква власт правиш това или кой е Онзи, Който Ти е дал тази власт?

Слушай Лука 20:2
Лука 20:2

Препратки:

Други преводи на Лука 20:2: