за Христос

И в същия час книжниците и главните свещеници се опитаха да Го хванат, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.

Слушай Лука 20:19
Лука 20:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:19

Главните свещеници и книжниците съзнават, че думите, които казва Исус, са насочени срещу тях, и това още повече ги кара да желаят „да турят ръце на Него“. Те изпращат при Него шпиони, които да Го издебнат дали ще каже нещо, заради което могат да Го арестуват и предадат на съд пред римския управител. Отначало шпионите се обръщат към Исус с думи, които възхваляват верността Му към Бог и Неговото безстрашие, като се надяват, че това ще Го накара да каже нещо против Цезар.

Други преводи на Лука 20:19:

Законоучителите и главните свещеници искаха да хванат Исус още в този момент, защото разбраха, че тази притча се отнася за тях, но се страхуваха от народа.
/Съвременен превод 2004/
И в същия час книжниците и главните свещеници търсеха да сложат ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.
/Верен 2002/
И в същия час книжниците и първосвещениците се мъчеха да Го заловят, защото разбраха, че Той каза тази притча против тях, но се бояха от народа.
/Библейско общество 2000/
И в същия час книжниците и главните свещеници се стараеха да турят ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тая притча против тях, но се бояха от народа.
/Протестантски 1940/
И в тоя час първосвещениците и книжниците поискаха да турят ръка на Него, понеже разбраха, че Той за тях каза тая притча, ала се побояха от народа.
/Православен/
И поискаха първосвещениците и книжниците да турят ръце на него в този час, защото разумеха че там ката тази притча; но убояха се от народа.
/Цариградски/
And the chief priests and the scribes the same hour sought to lay hands on him; and they feared the people: for they perceived that he had spoken this parable against them.
/KJV/