за Христос

Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.

Слушай Лука 20:18
Лука 20:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:18

Двете пришествия на Христос са показани по един символичен начин в 18 ст. Исус от Първото Му идване е описан като камък, върху чиято скромност и смирение всеки, който стъпи и Го презре, ще бъде смазан на парчета, защото Го е отхвърлил. Във втората част на стиха камъкът е описан като падащ от небето и пръскащ невярващите на прах.

Други преводи на Лука 20:18: