за Христос

А той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е писано:
Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла?

Слушай Лука 20:17
Лука 20:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:17

Затова лозарите изхвърлили сина вън от лозето и го убили. На това място Исус пита Своите еврейски слушатели какво ще стори собственикът на лозето на тези зли лозари. В Евангелието от Матей четем, че "главните свещеници и старейшините сами се осъждат с отговора, като казват, че стопанинът ще убие лозарите ( Матей 21:41). Тук Господ Исус отговаря Сам и казва: ,ДЦе дойде и ще погуби тия земеделци и ще даде лозето на други.“ Тези думи означават, че евреите, които отхвърлят Христос, ще бъдат унищожени, и че Бог ще даде техните привилегировани служби на други. Другите могат да бъдат езичниците или духовно възродените евреи от последното време. Като чуват тези думи, евреите се ужасяват. „Дано не бъде!“ - казват те. Господ потвърждава предсказанието с цитат от Псалм 118:22. Еврейските зидари отхвърлиха Христос-Камъка. В техните планове нямаше място за Него. Но Бог беше определил за Него най-важното място - „Той стана глава на ъгъла“ - един камък, без който не може да се построи нито една къща и който заема най-почетното място.

Други преводи на Лука 20:17:

Но Исус ги погледна и каза: Какво тогава означава Писанието:
Камъкът, който зидарите отхвърлиха,
стана крайъгълен камък?
/Съвременен превод 2004/
А Той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е написано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?
/Верен 2002/
А той ги погледна и каза: Тогава какво значи това, което е писано:
"Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла"?
/Библейско общество 2000/
А той ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано:
"Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла"?
/Протестантски 1940/
Но Той, като ги погледна, рече: тогава що значи писаното: "камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?
/Православен/
А той ги погледна и рече: Що е това писаното: "Камикът който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?
/Цариградски/
And he beheld them, and said, What is this then that is written, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner?
/KJV/