за Христос

Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си: Този е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.

Слушай Лука 20:14
Лука 20:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:14

Верни на своето минало, лозарите решили да се отърват от наследника, за да запазят изключителното право над водачеството и поучението на народа („за да стане наследството наше“), и не пожелали по никакъв начин да отстъпят религиозните си позиции на Исус. Те си помислили, че ако Го убият, никой в Израел няма да може да оспорва тяхната власт.

Други преводи на Лука 20:14:

Но когато видели сина му, лозарите си казали: Това е наследникът. Да го убием, за да стане лозето наше!
/Съвременен превод 2004/
Но лозарите, като го видяха, разсъдиха помежду си, като казаха: Това е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството наше!
/Верен 2002/
Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си: Този е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.
/Библейско общество 2000/
Но земеделците, като го видяха, разискаха помежду си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.
/Протестантски 1940/
Но лозарите, като го видяха, размишляваха помежду си, казвайки: този е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството му наше.
/Православен/
Но земледелците като го видеха мислеха в себе си и думаха: Този е наследникът: елате да го убием за да бъде наследството наше.
/Цариградски/
But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying, This is the heir: come, let us kill him, that the inheritance may be ours.
/KJV/