за Христос

Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя любимия си син; може него да почетат.

Слушай Лука 20:13
Лука 20:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:13

Най-накрая Бог изпратил Своя възлюбен син, надявайки се, че „може него да почетат“ (макар Бог да е знаел, разбира се, че Христос ще бъде отхвърлен). Забележете, че Христос разграничава Себе Си от всички останали: те са слуги, а Той - Синът.

Други преводи на Лука 20:13:

Тогава стопанинът на лозето си казал: Какво да правя? Ще изпратя своя любим син. Може би към него ще се отнесат с уважение.
/Съвременен превод 2004/
Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя възлюбения си син; може него да почетат, като го видят.
/Верен 2002/
Тогава стопанинът на лозето каза: Какво да направя? Ще изпратя любимия си син; може него да почетат.
/Библейско общество 2000/
Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат.
/Протестантски 1940/
Тогава господарят на лозето рече: какво да сторя? Ще изпратя моя обичан син; може би, като го видят, ще се засрамят.
/Православен/
Рече тогаз стопанинът на лозето: Що да сторя? Да проводя любезния си син; може него като видят да се посвенят.
/Цариградски/
Then said the lord of the vineyard, What shall I do? I will send my beloved son: it may be they will reverence him when they see him.
/KJV/