за Христос

Изпрати и друг слуга; а те и него биха, поругаха се над него и го отпратиха празен.

Слушай Лука 20:11
Лука 20:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 20:11

Настоятелният копнеж на Божието сърце по съдбата на израелския народ се вижда за сетен път в тази притча за лозето. Бог е представен като човек, който дал лозето си (Израел) под наем на лозари (водачите на нацията - вж. Исая 5:1-7). По-късно този човек изпратил при лозарите свои слуги, които да вземат част от плодовете за Него. Тези слуги са Божиите пророци като Исая и Йоан Кръстител, които са се опитвали да призоват Израел към покаяние и вяра, но са били винаги преследвани от управниците на Израел.

Други преводи на Лука 20:11: