за Христос

Лука 2   

1 Рождението на Исус Христос
(Мат. 1:18-25)

А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя.
2 Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия.
3 И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.
4 И така, отиде и Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома и рода на Давид),
5 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна.
6 И когато бяха там, дойде й време да роди.
7 И роди първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.
8 А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си.
9 И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много.
10 Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.
11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
12 И това ще ви бъде знакът - ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.
13 И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите:
14 Слава на Бога във висините.
И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви.
16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, Който лежеше в яслите.
17 И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това Детенце.
18 И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха.
19 А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си.
20 И овчарите се върнаха, като славеха и хвалеха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.
21 След като се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченато в утробата.
22 Представянето на Исус Христос в храма
Като се навършиха и дните за очистването им според Моисеевия закон, занесоха Го в Йерусалим, за да Го представят пред Господа
23 (както е писано в Господния закон, че всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветено на Господа)
24 и да принесат жертва две гургулици и две гълъбчета, според казаното в Господния закон.
25 И, ето, имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел; и Святият Дух беше на него.
26 На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Помазаник.
27 И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха Детенцето Исус, за да направят за Него по разпоредбата на закона,
28 той Го взе на ръцете си и благослови Бога:
29 Сега отпускаш, Владико, слугата Си в мир, според Своята дума.
30 Защото очите ми видяха спасението,
31 което си приготвил пред лицето на всички народи,
32 светлина, която да просвещава народите,
и слава на Твоя народ Израел.
33 А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.
34 И Симеон ги благослови и каза на майка Му Мария: Ето, това Детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белег, против който ще се говори.
35 Да! И на самата тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.
36 Имаше и една пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от Асировото племе (тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си седем години след девството си
37 и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва.
38 И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим.
39 И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет.
40 А Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат беше на Него.
41 Дванайсетгодишният Исус в храма
И родителите Му ходеха всяка година в Йерусалим за празника на Пасхата.
42 И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха според обичая на празника
43 и като изкараха дните и се връщаха, Момчето Исус остана в Йерусалим, без да знаят родителите Му.
44 А те, понеже мислеха, че Той е с дружината от поклонници, изминаха един ден път, като Го търсиха между роднините и познатите си.
45 И като не Го намериха, върнаха се в Йерусалим и Го търсеха.
46 И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси.
47 А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.
48 И като Го видяха, смаяха се; и майка Му Му каза: Синко, защо постъпи така с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсихме.
49 А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?
50 А те не разбраха думите, които им каза.
51 И Той слезе с тях и дойде в Назарет, и им се покоряваше. А майка Му пазеше всички тези неща в сърцето си.
52 А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24