за Христос

по обичая на свещеничеството, на него се падна по жребий да влезе в Господния храм и да кади.

Слушай Лука 1:9
Лука 1:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:9

Един ден Захарий получава правото да ръководи ритуала в храма.

Това е велик ден в неговия живот, тъй като именно той е избран да кади тамян в Святото място. Хората са събрани отвън и се молят. Вече е започнал „часът на каденето“ (което не се зНае какво значи точно.)

Обърнете внимание на това, че Евангелието започва с молитвата на хората при храма и завършва с хвалението на Бог пак при храма. Текстът между тези две събития ни разказва как Бог отговаря на тази молитва чрез Личността и делото на Господ Исус.

Други преводи на Лука 1:9: