за Христос

А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израел.

Слушай Лука 1:80
Лука 1:80

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:80

Това е последният стих в тази глава, който ни казва, че Детето Исус расте физически и укрепва духовно, оставайки в пустините до деня, когато открито се появява пред народа на Израел.

Други преводи на Лука 1:80: