за Христос

поради съкровеното милосърдие на нашия Бог,
с което ще ни посети зора отгоре,

Слушай Лука 1:78
Лука 1:78

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 1:78

Идването на Исус се сравнява с изгряването на зора. Векове наред човечеството е живяло в тъмнина. Сега, „поради милосърдието на нашия Бог“, скоро ще се зазори. Светлината ще дойде в Лицето на Христос, Който ще осияе езичниците, които живеят в тъмнина и в сянката на смъртта, и ще изведе Израел на пътя на мира (вж. Малахия 4:2).

Други преводи на Лука 1:78: